המוזיקה בבר המצווה – moonlandingday.com

המוזיקה בבר המצווה – חלק 2

כיום, זוג הורים שרוצה לשתף פעולה עם הטרנד הבית ספרי, יודע שעליו להכין לפחות כמה עשרות אלפי שקלים וצפונה. בר מצווה בשרון, בתל אביב או אפילו בפריפריות, בחלק מן המקרים מהווה מוקש ומטען נפיץ עם משמעויות רגשיות וכלכליות גדולות לכל הצדדים המעורבים ובייחוד לילד או לילדה שהגיעו למצוות.
בעונת הבר מצוות בת מצוות נוצר מצב שכיתה שלמה מוזמנת מידי כמה ימים לארוע אחר. ארוע רודף ארוע וכיסם של ההורים זועק לשמיים. מוטב לו כל ההורים היו מישרים קו בראשית השנה וקובעים מדיניות משותפת ואחידה בנוגע למתנות שיחליפו ידיים בכל הארועים הללו. החלטה משותפת שיש בה גם מידה של צינעה יכולה לעשות הבדל שלאלפי שקלים בתום תקופת הבר מצוות, בת מצוות.
חשוב לזכור מה המקור של כל הארועים הללו בגילאי המצוות. מדובר בנקודת ציון סמלית בלבד, דתית לחלוטין שבה הילד נושא בעול עצמו מבחינה מוסרית ואין חטאיו חלים עוד על ההורה אלא עליו עצמו. אם תשאלו גם ההורה וגם את הילד במציאות של מדינת ישראל בשנת 2011 אם כך מתקיימים הדברים בפועל, כמובן שהתשובה תהיה שלילית. הילדים אינם נושאים בשום עול מוסרי וגם ההורים לא חולמים להתנער מאחריות, העיקר שחוגגים. מזל טוב.

Comments are currently closed.